คณะผู้บริหาร

นางพะเยาว์ ทองรุจิโรจน์
ผู้รับใบอนุญาต

นายชุติพนธ์ ทองรุจิโรจน์
ผู้จัดการ

นางสาวปราณี นาคทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางราตรี​ ตรีพรหม​
ที่ปรึกษา