ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการเปิดเรียนปกติ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศ
นักเรียนและผู้ปกครอง

 
ขอให้นักเรียนเตรียมความพร้อม 
การเปิดเรียนปกติในวันที่ 1 กุมภาพนธ์ 2564
 
ทางโรงเรียนมีมาตรการ การป้องกัน COVID-19
 
1. มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ ก่อนเข้าสถานศึกษา
2. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
3. จัดให้มีจุดบริการล้างมือและเจลแอลกอออล์อย่างเพียงพอ
4. จัดให้มีการรักษาระยะห่างตัวบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร
5. ทำความสะอาดห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการต่างๆ 
    และเปิดหน้าต่างประตูเพื่อระบายอากาศ
6. ไม่จัดกิจกรรมที่จะมีการรวมกลุ่มกันในจำนวนมาก
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมธุระการโรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน 
โทร 035-246409-10
 
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2564,00:00   อ่าน 843 ครั้ง