ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ การเดินทางกลับเข้ามาในพื้นที่ที่พักอาศัย...
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการปแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid19) จึงขอความร่วมมือจากคุณครู ผู้ปกครอง นักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัด และนอกเขตพื้นที่ ให้เดินทางกลับเข้ามาในพื้นที่ที่พักอาศัย ก่อนวันที่17พฤษภาคม 2564เมื่อกลับเข้ามาแล้ว ขอให้อยู่บ้านเพื่อเฝ้าสังเกตดูอาการ 14วัน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน1มิถุนายน2564
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2564,00:00   อ่าน 742 ครั้ง